Våre tjenester

For nybygg

Blåseisolering

Blåseisolering vil ofte være den mest kostnadseffektive metoden å isolere din bolig. Metoden har mange fordeler. Ingen kuldebroer, gode akustiske egenskaper, høyeste brannklasse A1. Enkel logistikk, tidseffektiv, ingen deponering av avfall som medfører ekstra kostnader. På nybygg oppnår en effektiv tidsutnyttelse for alle håndverkere, da plate isolasjon ikke ligger i veien.

For eldre bygg

Etterisolering

Vi kan også etterisolere eldre boliger. De fleste eldre hus er solide og velholdte, men har som regel større fyringsutgifter enn nyere hus som er bedre isolert. Ved å etterisolere en eldre bolig vil det redusere fyringskostnader og det vil forbedre inneklimaet slik at boligen blir mer komfortabel å bo i.

Hva vil det si

å blåseisolere?

Vi utfører blåseisolering av både eldre og nye bygg. Å blåseisolere en ny eller eldre bolig er i prinsippet likt. Det er bare metoden som er noe annerledes. Vi liker å bruke ordet “blåseisolering” av nye boliger og ordet “etterisolering” av eldre boliger. Vi isolerer kaldloft, etasjeskiller, skråtak eller vegg. Avhengig av konstruksjon og oppbygging velger vi metode basert på kompetanse og erfaring. Sistnevnte er spesielt viktig da eldre bygningskropper ofte er veldig forskjellig og viktige å lese. En befaring før andre omfattende ombygninger starter er et godt sted å starte. Blåseisolering sørger for god fyllingsgrad rundt tekniske installasjoner. Ingen synk i vegg (Sintef godkjent). Den er i tillegg miljø og allergivennlig.

MILJØVENNLIG

Materialet er resirkulert glass som via nyutviklede, miljøvennlige prosesser sammen med luft utgjør en effektiv isolasjon som tilfredsstiller alle myndighetskrav.

TIDSBESPARENDE

Det monteres en «pustende» duk på den ene siden av reisverket, hvoretter løst isolasjonsmateriale blåses inn under duken gjennom et lite hull.

KOSTNADSEFFEKTIVT

Ofte den billigste måten å etterisolere boligen din på. I endel tilfeller er det den eneste muligheten for etterisolering innenfor fornuftige kostnadsrammer.

Har du behov for våre tjenester?

Har du et isolasjonsbehov og er i tvil om at blåseisolasjon er det rette, tar du enkelt kontakt med oss.

Vi vil uforpliktende foreta befaring og skissere løsninger. Som ofte ellers i samfunnet finnes ikke bare èn løsning, men gjerne flere alternativer. Dette gjelder ikke minst når det gjelder sluttregningen.