Våre tjenester

For nybygg

Blåseisolering

Blåseisolering vil ofte være den billigste og mest effektive måten å etterisolere boligen din på. I endel tilfeller også faktisk den eneste muligheten for etterisolering innenfor fornuftige kostnadsmessige rammer. Metoden blir også stadig mer brukt ved nyoppføring av boliger.

For eldre bygg

Etterisolering

Vi kan også etterisolere eldre boliger. De fleste eldre hus er solide og velholdte, men har som regel større fyringsutgifter enn nyere hus som er bedre isolert. Ved å etterisolere en eldre bolig vil det redusere fyringskostnader og det vil forbedre inneklimaet slik at boligen blir mer komfortabel å bo i.

Hva vil det si

å blåseisolere?

Prinsippielt betyr “blåseisolering” at det monteres en «pustende» duk på den ene siden av reisverket, hvoretter “løst” isolasjonsmaterialet blåses inn under duken med et spesifikt lufttrykk som sikrer optimal fyllingsgrad i hvert eneste hulrom og åpning. På denne måten er ikke skjøter og kuldebroer, hardpakkede eller tomme områder lenger er et tema, og isoleringen vil sørge for at du sparer kostnader i hele byggets levetid.

MILJØVENNLIG

Materialet er resirkulert glass som via nyutviklede, miljøvennlige prosesser sammen med luft utgjør en effektiv isolasjon som tilfredsstiller alle myndighetskrav.

TIDSBESPARENDE

Det monteres en «pustende» duk på den ene siden av reisverket, hvoretter løst isolasjonsmateriale blåses inn under duken gjennom et lite hull.

KOSTNADSEFFEKTIVT

Ofte den billigste måten å etterisolere boligen din på. I endel tilfeller er det den eneste muligheten for etterisolering innenfor fornuftige kostnadsrammer.

Har du behov for våre tjenester?

Har du et isolasjonsbehov og er i tvil om at blåseisolasjon er det rette, tar du enkelt kontakt med oss.

Vi vil uforpliktende foreta befaring og skissere løsninger. Som ofte ellers i samfunnet finnes ikke bare èn løsning, men gjerne flere alternativer. Dette gjelder ikke minst når det gjelder sluttregningen.