Knauf Insulation

Produkter

Knauf Insulation er en av verdens største produsenter av byggprodukter og isolasjon. Enda viktigere er at selskapet samtidig er blandt verdens mest miljøbvevisste.

Dette gjelder gjennom hele selskapets struktur og virksomhet. I alle deler av selskapet “feier” man i betydelig grad for egen dør samtidig som at man forsyner verden med svært barekraftige produkter og løsninger.

I Varmeisolering AS har vi foreløpig konsentrert oss om en liten del produktspekteret, for å gjøre en best mulig jobb ut av fagområdet ''blåseisolering''.

Derfor vil vi, for de som ønsker å gjøre det “så grønt som mulig” når det gjelder byggevirksomhet som inkluderer isolasjonsprodukter, og kontakte “Knauf Norge”. Der vil man få hjelp til å velge riktige produkter og veiledning om hvor man får dem.

Knauf “Supafil Frame”

Supafil Frame blåseisolering er basert på resirkulert glass og er ikke tilsatt kjemiske bindemidler. Prosessen er både kostnads- og tidsbesparende, og produktet har fremragende termiske egenskaper. Knauf Supafil er selvfølgelig brannsikker og har samtidig svært gode akustiske egenskaper. Supafil er et varig og «slitesterkt» produkt som vil opprettholde sine egenskaper og vare hele byggets levetid.

Supafil egner seg på en rekke områder:

 • Loft
 • Skråtak
 • Flate tak
 • Yttervegger
 • Hulrom i vegg
 • Fasader

 • Innvendige skillevegger
 • Innvendig isolasjon
 • Innvendig tak/himling
 • Gulv
 • Andre konstruksjoner

Isolering – et eget fag

På samme måte som det er naturlig å la en snekker ta seg av reisverket og mureren støpe, vil gjerne en fagmann på isolering bidra til det beste på sitt fagområde. Supafil installeres kun av spesialiserte og godkjente installatører.

Den raske og renslige metoden medfører minimalt med støv under installasjonen, og påvirker ikke byggets konstruksjon. Ved etterisolering er det derfor normalt uproblematisk «å bo» i huset mens arbeidet utføres. Supafil er et rent glassullprodukt, og ikke et biprodukt av tradisjonelle mineralulløsninger. Det er spesielt utviklet for å spare tid og arbeidskraft under installasjonen. Det er et skreddersydd totalprodukt, hvor selve produktet, monteringsutstyr, emballasje og øvrige hjelpemidler samlet er designet med henblikk på en smidig og profesjonell on-site installasjonsprosess.

Reduserer belastningen på miljøet

Knauf-konsernet og de mange produksjonsanleggene rundt om i verden har alle sertifikater og godkjenninger som er relevante for totalproduktet. Knauf er samtidig pådriver og foregangsselskap for en kontinuerlig «grønn» utvikling på alle områder i samfunnet. Dette dreier seg ikke bare om produksjon og råvarer, men alle sider ved driften fra kontormiljøer og administrasjon til lagring og transport. Alle ansatte inspireres til å medvirke til en overordnet «grønn profil» via interne kurs og forskjellige motivasjonsopplegg.

Brannsikker og god på lyddemping

Knauf Supafil er en brannsikker isolasjonsløsning med svært gode termiske- og akustiske egenskaper for nybygg og rehabilitering av boliger. Produktet leveres komprimert i sekker, noe som reduserer lagrings- og transportbehov med tanke på miljøet. Ved å la Lambda Varmeisolering ta oppdraget, kommer produktene når vi kommer for å gjøre jobben og vi tar selvfølgelig med oss «restene» når vi drar. Med andre ord legges det ikke beslag på verdifull plass inne eller ute på monteringsstedet.

Metoden er rask og gir tettere og jevnere isolasjon enn plater og ruller som må tilskjæres for å oppnå optimal tetting. Supafil Frame brukes som tidligere nevt også til «løs» blåseisolering av loft og begge metodene har teknisk godkjenning fra SINTEF Byggforsk. Denne godkjenningen bekrefter at isolasjonen ikke siger eller gir setninger når den blåses inn i lukkede hulrom med foreskrevet densitet og helningsvinkel.

Har du behov for våre tjenester?

Har du et isolasjonsbehov og er i tvil om at blåseisolasjon er det rette, tar du enkelt kontakt med oss.

Vi vil uforpliktende foreta befaring og skissere løsninger. Som ofte ellers i samfunnet finnes ikke bare èn løsning, men gjerne flere alternativer. Dette gjelder ikke minst når det gjelder sluttregningen.