Varmeisolering AS

Om oss

Varmeisolering AS ble stiftet i 2014 av Bjørn Roald Astrup. Firmaet har lang erfaring innen rehabilitering og oppføring av nybygg samt spesialkompetanse innen HMS.

Med støtte fra Knaus Insulation både i Norge og internasjonalt, samt spesialopplæring av egne ansatte, har vi kompetanse og kapasitet til rask gjennomføring av befaring og utførelse av isoleringsoppdrag.

Et isoleringsoppdrag kan være ''enkelt'', men også omfattende og komplisert.

Det betyr at det kan være behov for forberedelser av snekkermessig art og likedan avsluttende arbeider i etterkant. Kundens kan selv, avhengig av egen kompetanse utføre dette etter våre anvisninger. Alternativt kan vi gjøre jobben fra A til Å slik at du bare har ett firma og forholde deg til. Vi har forøvrig samarbeid med andre faggrupper som kan være aktuelle i tilknytning til arbeidet.

Varmeisolering vektlegger service, effektivitet og pålitelighet.

Enhver jobb baserer seg på en kontrakt og avsluttes med et isolasjonssertifikat som dokumenterer isolasjonstype, metode og medgått volum. Miljø, bærekraft og HMS har høy prioritet, og gjeldende lover og regler selvfølgelige rammer for alt vårt arbeid.

Har du behov for våre tjenester?

Har du et isolasjonsbehov og er i tvil om at blåseisolasjon er det rette, tar du enkelt kontakt med oss.

Vi vil uforpliktende foreta befaring og skissere løsninger. Som ofte ellers i samfunnet finnes ikke bare èn løsning, men gjerne flere alternativer. Dette gjelder ikke minst når det gjelder sluttregningen.