Ofte stilte spørsmål

FAQ

Nedenfor kan du finne en del spørsmål vi har blitt stilt tidligere. Finner du ikke svaret du leter etter kan du ta kontakt med oss direkte. Vi hjelper deg gjerne!

Hva er fordelen for byggmestere og entreprenører ved å bruke blåseisolering?

De er mange: For det første kan du etter en avtale med oss, «glemme» isolasjonen til like før den skal monteres. I henhold til vår avtale kommer vi medbringende isolasjon, og når vi drar er det ryddet fritt for emballasje og rester. Altså ingen isolasjonslager på arbeidsplassen, og ingen søppel eller varer i retur. Dernest går det en god del raskere enn tradisjonell isolering, og kostnadsmessig blir som regel jobben rimeligere regnet etter montert volum. Forhåndspris og full produktdokumentasjon er en del av oppdraget. Frigjøring av egne fagfolk til sine respektive hovedoppgaver bør også være en viktig del av vurderingen.

Hva med miljøet? Jeg har hørt at produktet er svært miljøvennlig?

Knauf isolasjon har enestående miljøkvaliteter. Den inneholder ingen giftige brannhemmende stoffer, tilsetningsstoffer eller blåsemidler som kan gi negativ innflytelse på inneluftkvaliteten. Supafil Frame har «A1» brannklassifisering, og sparer energi i form av redusert behov for brensel til oppvarming og klimaanlegg. Dette betyr reduserte utslipp av den viktigste drivhusgassen, CO2. I dag er det stort fokus på det forhold at fremstilling av miljøvennlige produkter også koster energi og utslipp av klimagasser. For Supafil Frame er regnestykket enkelt: Energiforbruk og utslipp i forbindelse med produksjon er langt lavere enn gevinsten man har ved bruk; produksjon av Supafil Frame har således liten innvirkning på miljøet og klassifiseres som «Null ODP» (ozon-nedbrytende potensial), og «Null GWP (globalt oppvarmingspotensial).

Jeg har et eldre og trekkfullt hus og er usikker på hvordan det er isolert. Hva gjør jeg?

Ta kontakt med oss, så gjør vi en uforpliktende befaring. Vi finner ut hvordan huset ditt er egnet for etterisolering, hvordan/hva slags isolasjon eller mangel på sådan huset ditt har, og gir så råd om hva som bør gjøres og hvordan det kan løses.

Hvordan fylles de hule veggene med «løs ull»?

Prinsippet ved innblåsing er at man har et hulrom i eksempelvis en vegg, hvor vi med en slange med munnstykke og tilpasset lufttrykk blåser inn «løse» isolasjonsfiber til hulrommet etter en angitt standard er oppfylt. I nye bygg er prinsippet at stenderne i veggen er montert mot en bakvegg og fronten har fått montert en «pustende» duk. Gjennom et hull i duken blåses isolasjons-materialet inn til ønsket isolasjons- og fyllingsgrad er oppnådd og hullet tettes. Dette kalles «BIBS» eller «Blow-In-Blanket-System». Fibrene fyller optimalt alle «kroker» og rundt eksempelvis ventilasjons- og el-installasjoner. Resultatet er en isolasjon fri for skjøter og kuldebroer. Ved siden av sine varme- og kuldeisoleringsegenskaper har materialet også betydelige lydisolerende egenskaper.

Hva med loftet?

Her blåses fibrene normalt inn etter «gravitasjonsmetoden» og uten duk. Det betyr at isolasjonen faller som «snø» til ønsket tykkelse, og blir på grunn av sin konsistens liggende som et teppe.

Hva slags produkter bruker dere?

Vi benytter kun Supafil Frame fra Knauf Insulation. Produktet som i hovedsak består av resirkulert glass er uten tilsatt bindemiddel og skadelige tilsetningsstoffer. Materialet brukes både i hulrom og på åpne loft, og har teknisk godkjenning fra SINTEF Byggforsk. En av karakteristikkene er at « – materialet ikke vil få setninger når den blåses inn i lukkede hulrom med foreskrevet densitet, metode og helningsvinkel».

Er det bare gamle hus som kan blåseisoleres?

Absolutt ikke. Selv om metoden har store fordeler ved rehabilitering og etterisolering, benyttes den i stadig større grad av boligbyggere og entreprenører ved nybygg, både i boligsammenheng og innen industri. Fordelen ved eldre hus er at man enkelt kan etterisolere både fra utsiden og innsiden uten store forutgående rivingsarbeider. Ved nybygg er isoleringsarbeidet planlagt som en del av byggeprosessen, og gjøres etter «BIBS»-metoden.

Hva er kostnadene ved blåseisolering i forhold til ``vanlig`` isolasjon?

Produsenten oppgir at prosessen er både kostnads- og tidsbesparende og gir fremragende termiske egenskaper. Vår praksis og erfaring tilsier at blåseisolering i de fleste tilfeller er en rimeligere og mer effektiv måte å isolere en bolig på. I mange tilfeller er i praksis blåseisolering det eneste alternativet for etterisolering. For en selvbygger vil det i noen tilfeller være rimeligere å utføre jobben selv, men resultatet vil da kunne variere sterkt avhengig av erfaring og metode. Vi anbefaler derfor å sjekke våre priser og garantier for å oppnå god kvalitet og den ønskede miljø- og energibesparelsen over tid. For byggefirmaer og entreprenører vil vi alltid være meget konkurransedyktige med hensyn til pris og tidsforbruk.

Hvilke/hvilke energitiltak gir best effekt?

Hvis man ser helhetlig på energitiltak i forhold til forbruk, kostnader og miljø, bør man først gjøre opp en status for å avdekke i hvor god eller dårlig stand huset er isolasjons- og bygningsmessig. Etter en “tilstandsrapport” vil man så kunne vurdere hva slags tiltak som bør settes inn, og hvor. Dette fordrer imidlertid en fagkunnskap som privatpersoner og selvbyggere sjelden har. Det dreier seg om muligheten til å isolere fra utsiden eller innsiden av eksisterende vegger, og det dreier seg om loft og kjeller, og gulv/tak mellom etasjene. Videre er vinduer, dører, ventilasjon og varmekilder viktige deler av totalbildet. Dernest kan det sies at en kombinasjon av metoder ofte vil gi et optimalt resultat, og at arbeidet praktisk sett med fordel kan utføres parallelt med annet arbeid. Ved skifte av ytterkledning kan blåseisolering gjøres fra utsiden. Skal man pusse opp innvendig er det naturlig å gjøre isoleringen også fra innsiden. Likedan kan etasjeskillere etterisoleres når man skifter tak- eller gulvbelegg. Et loft kan gjerne isoleres uavhengig av andre tiltak med svært god effekt. Det samme vil gjelde for kjellere og krypkjellere som kan gi stor lekkasje av varme. Alt i alt er det mange detaljer og deltiltak og forholde seg til, hvor hvert enkelt vil bidra til bedre innemiljø og reduserte oppvarmingskostnader. Vi gjør uforpliktende befaring av boligen, og råd om hvilke tiltak som i hvert enkelt tilfelle vil kunne gi best effekt!

Hvilke/hvilke energitiltak gir best effekt?

Hvis man ser helhetlig på energitiltak i forhold til forbruk, kostnader og miljø, bør man først gjøre opp en status for å avdekke i hvor god eller dårlig stand huset er isolasjons- og bygningsmessig. Etter en “tilstandsrapport” vil man så kunne vurdere hva slags tiltak som bør settes inn, og hvor. Dette fordrer imidlertid en fagkunnskap som privatpersoner og selvbyggere sjelden har. Det dreier seg om muligheten til å isolere fra utsiden eller innsiden av eksisterende vegger, og det dreier seg om loft og kjeller, og gulv/tak mellom etasjene. Videre er vinduer, dører, ventilasjon og varmekilder viktige deler av totalbildet. Dernest kan det sies at en kombinasjon av metoder ofte vil gi et optimalt resultat, og at arbeidet praktisk sett med fordel kan utføres parallelt med annet arbeid. Ved skifte av ytterkledning kan blåseisolering gjøres fra utsiden. Skal man pusse opp innvendig er det naturlig å gjøre isoleringen også fra innsiden. Likedan kan etasjeskillere etterisoleres når man skifter tak- eller gulvbelegg. Et loft kan gjerne isoleres uavhengig av andre tiltak med svært god effekt. Det samme vil gjelde for kjellere og krypkjellere som kan gi stor lekkasje av varme. Alt i alt er det mange detaljer og deltiltak og forholde seg til, hvor hvert enkelt vil bidra til bedre innemiljø og reduserte oppvarmingskostnader. Vi gjør uforpliktende befaring av boligen, og råd om hvilke tiltak som i hvert enkelt tilfelle vil kunne gi best effekt!

Hvorfor bør jeg velge blåseisolasjon?

Metoden er rask og gir tettere og jevnere isolasjon enn ved tradisjonell bruk av isolasjon som plater eller på rull som må tilskjæres. Prosessen er både kostnads- og tidsbesparende samtidig som produktet har fremragende termiske og akustiske egenskaper. Alle åpninger og hulrom fylles effektivt, og variasjoner i hulrommenes dimensjoner er uten betydning. Man oppnår optimal tetning rundt alle hindringer som rør, el-bokser eller andre tekniske installasjoner. Og man slipper å lagre store volumer isolasjon på byggeplassen. Isolasjonen som i hovedsak består av resirkulert glass tilfredsstiller for øvrig alle tekniske krav samtidig som det er blant verdens mest miljøvennlige og bærekraftige isolasjonsprodukter.

Hvilken U-verdi har blåseisolasjon?

Ved blåsing av hulrom (lukket konstruksjon) har isolasjonen en varmekonduktivitet på 0,034 W/mK ved en tetthet på 26 kg/m3. Dette tilsvarer normalt det samme som plateisolasjon. Det vil si at varmeisoleringen på 20 cm plateisolasjon tilsvarer 20 cm blåseisolasjon fra Knauf Isolasjon. Det kan også blåses ved andre verdier. «Løst» blåst på et loft, vil isolasjonen ha en varmeverdi på 0,042 W/mK. For å oppnå tilsvarende verdi som eksempelvis 20 cm plateisolasjon, økes da blåsetykkelsen til 25 cm.

Det brukes en fiberduk på stenderne. Er det det samme som fuktsperre?

Nei, fiberduken fungerer kun som «forskaling» under utførelsen og holder isolasjonen på plass. Diffusjonssperren legges direkte utenpå fiberduken etter at isoleringen er utført.

Jeg har sett at man kan etterisolere et loft «ovenfra»? Vil ikke isolasjonen fyke rundt overalt?

Bare i svært begrenset grad. Dette fordi materialet har en, la oss kalle det lett klebrig konsistens og binder seg lett som et «teppe» etter blåsingen som for øvrig utføres med lavere lufttrykk i slike tilfeller.

Hva slags oppdrag tar dere?

I tillegg utfører vi det meste av bygningsmessige tiltak som vil høre naturlig sammen med dette, eksempelvis riving/montering av panel/plater og kledning, samt skifte av dører og vinduer. Vi foretar befaring og generell energirådgivning, samt tetthetsmåling og termofotografering.

Tar dere befaring, og i så fall hva koster det?

Ja. Med mindre vi har med samarbeidspartnere og erfarne kontaktpersoner å gjøre, foretar vi alltid befaring før vi skisserer løsninger og gir pris på et oppdrag. En befaring er normalt kostnadsfri for kunden.

Hvilke egenskaper har slik glassull?

Knaufs Supafil Frame glassull for blåseisolering er uten bindemiddel og utviklet for å gi optimale termiske egenskaper, og utmerkede fyllings- og blåseegenskaper. Materialet er i hovedsak fremstilt av resirkulert glass gjennom markedets mest miljøvennlige og bærekraftige produksjonsprosess. Supafil Frame-fibrene oppfyller alle nødvendige EU-krav vedrørende sikkerhet for helse og miljø, energi- og varmeisoleringsevne, brannsikkerhet og dampmotstand, samt krav i forbindelse med støydemping/akustikk og korrosjon i omgivelsene.

 

Som en oppsummering kan vi si at Supafil Frame er et av markedets beste materialer for blåseisolering. Under montering fyller materialet alle åpninger og hulrom, også de med uvanlige eller uregelmessige dimensjoner. Det gir meget god tetting rundt hindringer, rør, el-bokser og andre tekniske installasjoner og i forhold til plateisolasjon, ingen skjøter. Supafil Frame gjør montering enklere og raskere i brede/tykke og uregelmessige hulrom, der man vanligvis ville brukt flere lag med konvensjonelle plater. Samtidig oppnås samtidig høyere ytelse og man unngår
kuldebroer.

Jeg har tenkt å skifte kledning på huset og lurer på om det kan være fornuftig å isolere samtidig. Kan blåseisolering brukes?

Det er vanligvis et gunstig tidspunkt å gjøre det på. Hvorvidt blåseisolering kan brukes, og om det er det beste alternativet er avhengig av forskjellige tekniske forhold. En uforpliktende befaring vil avklare dette.

Jeg har et eldre og kjølig murhus som trenger en eller annen form for etterisolering. Hva burde jeg gjøre?

Du har i prinsippet muligheter til å isolere både utvendig og fra innsiden. Begge deler er forholdsvis omfattende og krever en befaring før noe mer konkret kan sies. Normalt vil forøvrig en slik jobb være mindre egnet for blåseisolasjon.

Spiller det noen rolle hvor «liten» en jobb er?

Både ja og nei. En ordinær jobb prises normalt etter medgått isolasjonsvolum, og vi opererer med et laveste volum hvor det er regningsvarende for oss å rigge kompressor og utstyr. Under dette nivået vil prissetting av jobben måtte gjøres på timebasis. Ta kontakt så avklarer vi hvor akkurat ditt oppdrag vil kunne havne.

Jeg ønsker pris og vurdering fra fler enn én leverandør. Jeg regner med at dere er med på dette, og kanskje også kan gi noen generelle råd i en slik sammenheng?

Selvfølgelig! Da er det viktig for deg som privatperson at de leverandørene du kontakter får nøyaktig de samme opplysningene, slik at tilbudene blir sammenlignbare. Ikke sjeldent kommer kunder tilbake til oss og «klager» på store differanser i pris. Og like ofte viser det seg at tilbudene er gitt på ganske forskjellig grunnlag! Husk forøvrig at «isolering» også er et fag, slik at du sikrer deg at leverandøren kan jobben sin. Og be om et bindende tilbud og dokumentasjon på materialer og metode før du tar en avgjørelse. Sørg også for at avtalen inneholder alt som skal gjøres, og at det også blir gjort. Etter at arbeidet er utført bør du få et sertifikat eller dokumentasjon på hva som er gjort, samt garanti på at arbeidet er utført på en tilfredsstillende måte. Det er ikke bare seriøse aktører i markedet, så ved å velge en leverandør som faktisk har dette som fag, har du størst sjanse til å bli tilfreds med resultatet. Husk at når leverandøren har reist, kan det være både kostbart og komplisert å gjøre det hele om igjen.

Har du behov for våre tjenester?

Har du et isolasjonsbehov og er i tvil om at blåseisolasjon er det rette, tar du enkelt kontakt med oss.

Vi vil uforpliktende foreta befaring og skissere løsninger. Som ofte ellers i samfunnet finnes ikke bare èn løsning, men gjerne flere alternativer. Dette gjelder ikke minst når det gjelder sluttregningen.