Helse, miljø og sikkerhet

HMS

Vi tar helse miljø og sikkerhet på høyeste alvor for våre ansatte. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre helse miljø og sikkerhet og stiller de strengeste krav til oss selv. Ser vi adferd eller forhold som avviker fra god HMS standard eller kan forbedres, så har vi et motto om å si ifra for å hindre en skade eller tilløp til ulykke på arbeidsplass. Videre, har vi de nødvendige HMS kurs som bransjen pålegger oss.

Energieffektivitet og bærekraftighet

Miljø

Vår leverandør Knauf Insulation er verdens ledende innen isolasjon. De arbeider for å hjelpe kunden med å tilfredsstille de stadig økende kravene til energieffektivitet og bærekraftighet i boliger og industribygg. De arbeider kontinuerlig med å redusere CO2 fotavtrykket til minst mulig. Dette arbeidet foregår med å kartlegge alle prosesser (fra vugge til grav) fra råstoff, tilvirke, transportere og ta i bruk samt resirkulere i sluttfasen.

 

Blåseisolering av Supafil Frame klassifiseres som Null ODP, som står for Osonnedbrytende Potenisal og Null GWP (globalt oppvarmingspotensial), som igjen vil si at både energi og Co2 utslipp reduseres. Brenselet som blir brukt til oppvarming med blåseisolering av Supafil Frame blir derfor redusert og på denne måten vil det spare energi. Vi er stolte av å være med på dugnaden av å minske utslipp av Co2 som per i dag er den største drivhusgassen.

 

Etter endt isolasjonsjobb er det ikke noe restavfall. Emballasje tar vi selvfølgelig med oss og deponerer, slik at ressursene kan brukes på nytt.

Supafil Frame

Produkt

Vi bruker Supafil Frame (blåsull) som vårt hovedprodukt til blåseisolering. Dette er viktig for oss da produktet ikke er tilsatt noen kjemiske bindemidler, men resirkulert glass. Denne type isolasjonen har svært gode miljøkvaliteter. Dette bærekraftige produktet har ingen giftige brannhemmende stoffer eller andre tilsetningsstoffer og har høyeste brannklassifisering A1. Dette gjør at hovedproduktet vårt gir en positiv innflytelse på miljøet og luftkvaliteten i hjemmet, samt et godt bidrag i det større bildet når det gjelder ansvaret vi har ovenfor miljøet vårt.

Har du behov for våre tjenester?

Har du et isolasjonsbehov og er i tvil om at blåseisolasjon er det rette, tar du enkelt kontakt med oss.

Vi vil uforpliktende foreta befaring og skissere løsninger. Som ofte ellers i samfunnet finnes ikke bare èn løsning, men gjerne flere alternativer. Dette gjelder ikke minst når det gjelder sluttregningen.