Blåseisolering - Logoen til Varmeisolering AS - Varmeisolering AS

Varmeisolering AS

BLÅSEISOLERING OG ETTERISOLERING

Med støtte fra Knauf Insulation både i Norge og internasjonalt, samt spesialopplæring av egne ansatte, har vi kompetanse og kapasitet til rask gjennomføring av befaring og utførelse av blåseisolering / isoleringsoppdrag.

Blåseisolering - En mann som blåseisolerer et loft - Varmeisolering AS

BLÅSEISOLERING

Blåseisolering vil ofte være den mest kostnadseffektive metoden å isolere din bolig. Metoden har mange fordeler. Ingen kuldebroer, gode akustiske egenskaper, høyeste brannklasse A1. Enkel logistikk, tidseffektiv, ingen deponering av avfall som medfører ekstra kostnader. På nybygg oppnår en effektiv tidsutnyttelse for alle håndverkere, da plate isolasjon ikke ligger i veien.

Blåseisolering - To hender som holder mineralull - Varmeisolering AS

ETTERISOLERING

Vi kan også etterisolere eldre boliger. De fleste eldre hus er solide og velholdte, men har som regel større fyringsutgifter enn nyere hus som er bedre isolert. Ved å etterisolere en eldre bolig vil det redusere fyringskostnader og det vil forbedre inneklimaet slik at boligen blir mer komfortabel å bo i.

Et komplett isolasjonssystem

Knauf Insulation er en av verdens største produsenter av byggprodukter og isolasjon. Enda viktigere er at selskapet samtidig er blandt verdens mest miljøbevisste.

I Varmeisolering AS har vi foreløpig konsentrert oss om en liten del produktspekteret, for å gjøre en best mulig jobb ut av fagområdet “blåseisolering”.

MILJØVENNLIG

Materialet er resirkulert glass som via nyutviklede, miljøvennlige prosesser sammen med luft utgjør en effektiv isolasjon som tilfredsstiller alle myndighetskrav.

TIDSBESPARENDE

Det monteres en «pustende» duk på den ene siden av reisverket, hvoretter løst isolasjonsmateriale blåses inn under duken gjennom et lite hull.

KOSTNADSEFFEKTIVT

Ofte den billigste måten å etterisolere boligen din på. I endel tilfeller er det den eneste muligheten for etterisolering innenfor fornuftige kostnadsrammer.

Har du behov for våre tjenester?

Har du et isolasjonsbehov og er i tvil om at blåseisolasjon er det rette, tar du enkelt kontakt med oss.

Vi vil uforpliktende foreta befaring og skissere løsninger. Som ofte ellers i samfunnet finnes ikke bare èn løsning, men gjerne flere alternativer. Dette gjelder ikke minst når det gjelder sluttregningen.