Lambda Varmeisolering as
Tlf. 9001 8005 - 40 22 14 30
Epost: post@varmeisolering.no
Web: www.varmeisolering.no
Org.Nr.: 814 398 072 MVA
Postadresse:
Varmeisolering as
Bergsbygdaveien 470
N-3949 Porsgrunn
Besøksadresse:
Varmeisolering as
Slevollen industriområde
Traaholtveien 8
N-3949 Porsgrunn
Copyright: Lambda Varmeisolering as
Knauf Insulation er del av  Knauf-konsernet, en verdensomspennede familieeid byggevarevirksomhet
med em omsetning i 2014 på 6,4
mrd Euro. Selskapet har over  26.500 ansatte over hele verden,
og mer enn 220 fabrikker i mer
enn 70 land.
I en tid hvor hele verdens fokus er rettet mot miljø, bærekraft og reduksjon av forurensing, stiller
Knauf de strengeste krav til egen virksomhet og ansatte. Med korte tidsfrister skal utslipp av CO2, uslipp av spillvann og deponering av avfall reduseres til NULL.
Og man er svært godt igang!
Null utslipp av CO2
Knauf Insulation
- verdensledende

Besøk Knauf:
KnaufInsulation Norge
KnaufInsulation International
Blåseisolering for
VILLA-EIERE
Blåseisolering for
BOLIGBYGGERE
Blåseisolering for
INDUSTRIFORMÅL
Fra grass til glass
Siden tidenes morgen har vi brukt fantasi og etterhvert erfaring for å gjøre våre
boliger varme. Først med dyrehuder foran huleåpningen, seinere med grass
og mose dyttet inn mellom stein og tømmer...
Så opp mot vår tid ble det brukt filler, leire, koks og avispapir før mer egnede
produkter ble utviklet. Idag er isolasjon og isoleringsmetoder vitenskap på
høyt nivå med strenge krav til ytelse, varighet og bærekraft.
- fra isolasjonsmatter til BLÅSEISOLASJON
Tradisjonelt har isolasjon i form av matter i forskjellige formater i plater og på
rull vært dominerende. Innblåsing av løse isolasjonsfibre er imidlertid en
     metode som stadig blir mer benyttet og som har betydelige fordeler i en
           rekke situasjoner. Materialet er resirkulert glass som via nyutviklede,
                miljøvennlige prosesser sammen med luft utgjør en effektiv isola-
                      sjon som tilfredsstiller alle myndighetskrav.
                        Glassullen blåses inn i vegger, loft og takskillere med
                          trykkluft, og fyller optimalt rommet som skal isoleres
                              uten skjøter eller kuldebroer.
Miljøvennlig
Tidsbesparende
Kosteffektivt
Og vi kan gjerne legge til at du slipper
å lagre store kolli med isolasjon - den
har vi med når vi kommer.
Og vi kommer når
vi lover det...