Lambda Varmeisolering as
Tlf. 9001 8005 - 40 22 14 30
Epost: post@varmeisolering.no
Web: www.varmeisolering.no
Org.Nr.: 814 398 072 MVA
Postadresse:
Varmeisolering as
Bergsbygdaveien 470
N-3949 Porsgrunn
Besøksadresse:
Varmeisolering as
Slevollen industriområde
Traaholtveien 8
N-3949 Porsgrunn
Copyright: Lambda Varmeisolering as
Knauf Insulation er del av  Knauf-konsernet, en verdensomspennede familieeid byggevarevirksomhet
med em omsetning i 2014 på 6,4
mrd Euro. Selskapet har over  26.500 ansatte over hele verden,
og mer enn 220 fabrikker i mer
enn 70 land.
I en tid hvor hele verdens fokus er rettet mot miljø, bærekraft og reduksjon av forurensing, stiller
Knauf de strengeste krav til egen virksomhet og ansatte. Med korte tidsfrister skal utslipp av CO2, uslipp av spillvann og deponering av avfall reduseres til NULL.
Og man er svært godt igang!
Null utslipp av CO2
Knauf Insulation
- verdensledende

Besøk Knauf:
KnaufInsulation Norge
KnaufInsulation International
Ikke fyr for kråkene

Blåseisolering for
VILLA-EIERE
Blåseisolering for
BOLIGBYGGERE
Blåseisolering for
INDUSTRIFORMÅL
Om blåseisolering
Prosessen er både kostnads- og tidsbesparende samtidig som produktene vi bruker har
fremragende termiske egenskaper. Blåseisolering vil ofte være den billigste og mest
effektive måten å etterisolere boligen din på. I endel tilfeller også faktisk den eneste
muligheten for etterisolering innenfor fornuftige kostnadsmessige rammer.
Metoden blir også stadig mer brukt ved nyoppføring av boliger.
Prinsippielt betyr "blåseisolering" at det monteres en «pustende» duk på den ene siden av
reisverket, hvoretter "løst" isolasjonsmaterialet blåses inn under duken med et spesifikt
lufttrykk som sikrer optimal fyllingsgrad i hvert eneste hulrom og åpning. På denne måten er
ikke skjøter og kuldebroer, hardpakkede eller tomme områder lenger er et tema, og
isoleringen vil sørge for at du sparer kostnader i hele byggets levetid.
Selv om det ble igangsatt en viss produksjon av isolasjonsmaterialer i mellomkrig-
stiden, ble de ikke vanlig i bruk i et omfang som virket på miljøet før etter at
rasjoneringen ble opphevet i 1955. Folk som restaurerer gamle hus finner stadig
sagflis, aviser og koks i vegger og tak som ikke helt tilfredsstiller dagens
«lambda-verdier»…
Selv om svært mye er gjort etter dette, finnes det stadig mye bebyggelse i landet
vårt med gamle ineffektive isolasjonsmaterialer i vegger, etasjeskiller og på loft.
Med det vi i dag vet om fyringsøkonomi, kuldebroer og varmelekkasje rundt vinduer
og dører, og samtidig registrerer bygningslovens krav til økte isolasjonstykkelser
ved nybygg, er det mye å hente for svært mange, - både med hensyn til helse og
innemiljøkomfort, men også med tanke de betydelige innsparingene vi kan gjøre
for lommeboka og miljøet.
Vi kan isolere fra innsiden og fra utsiden
Det bores hull i kledningen som etterpå plugges og sparkles