Isolering - et eget fag
På samme måte som det er naturlig å la en snekker ta seg av reisverket og mureren støpe, vil
gjerne en fagmann på isolering bidra til det beste på sitt fagområde.
Supafil installeres kun av spesialiserte og godkjente installatører. Den raske og renslige meto-
toden medfører minimalt med støv under installasjonen, og påvirker ikke byggets konstruksjon.
Ved etterisolering er det derfor normalt uproblematisk «å bo» i huset mens arbeidet utføres.
Supafil er et rent glassullprodukt, og ikke et biprodukt av tradisjonelle mineralulløsninger. Det er
spesielt utviklet for å spare tid og arbeidskraft under installasjonen. Det er et skreddersydd
totalprodukt, hvor selve produktet, monteringsutstyr, emballasje og øvrige hjelpemidler samlet
er designet med henblikk på en smidig og profesjonell on-site installasjonsprosess.
Supafil Frame blåseisolering er basert på resirkulert glass og er ikke tilsatt kjemiske bindemidler. Prosessen er både
kostnads- og tidsbesparende, og produktet har fremragende termiske egenskaper. Knauf Supafil er selvfølgelig brannsikker
og har samtidig svært gode akustiske egenskaper. Supafil er et varig og «slitesterkt» produkt som vil opprettholde sine
egenskaper og vare hele byggets levetid.
Brannsikker og god på lyddemping
Knauf Supafil er en brannsikker isolasjonsløsning med svært gode termiske- og akustiske egenskaper
for nybygg og rehabilitering av boliger. Produktet leveres komprimert i sekker, noe som reduserer
lagrings- og transportbehov med tanke på miljøet.
Ved å la Lambda Varmeisolering ta oppdraget, kommer produktene når vi kommer for å gjøre jobben
og vi tar selvfølgelig med oss «restene» når vi drar. Med andre ord legges det ikke beslag på verdifull
plass inne eller ute på monteringsstedet.
Metoden er rask og gir tettere og jevnere isolasjon enn plater og ruller som må tilskjæres for å oppnå 
optimal tetting. Supafil Frame brukes som tidligere nevt også til «løs» blåseisolering av loft og begge
metodene har teknisk godkjenning fra SINTEF Byggforsk.
Denne godkjenningen bekrefter at isolasjonen ikke siger eller gir setninger når den blåses inn i lukkede
hulrom med foreskrevet densitet og helningsvinkel.
Reduserer belastningen på miljøet
Knauf-konsernet og de mange produksjonsanleggene rundt om i verden har
alle sertifikater og godkjenninger som er relevante for totalproduktet.
Knauf er samtidig pådriver og foregangsselskap for en kontinuerlig «grønn»
utvikling på alle områder i samfunnet. Dette dreier seg ikke bare om produk-
sjon og råvarer, men alle sider ved driften fra kontormiljøer og administra-
sjon til lagring og transport. Alle ansatte inspireres til å medvirke til en over-
ordnet «grønn profil» via interne kurs og forskjellige motivasjonsopplegg. 
SUPAFIL egner seg på en rekke områder:
Knauf "Supafil Frame"
Lambda Varmeisolering as
Tlf. 9001 8005 - 40 22 14 30
Epost: post@varmeisolering.no
Web: www.varmeisolering.no
Org.Nr.: 814 398 072 MVA
Postadresse:
Varmeisolering as
Bergsbygdaveien 470
N-3949 Porsgrunn
Besøksadresse:
Varmeisolering as
Slevollen industriområde
Traaholtveien 8
N-3949 Porsgrunn
Copyright: Lambda Varmeisolering as
Knauf Insulation er del av  Knauf-konsernet, en verdensomspennede familieeid byggevarevirksomhet
med em omsetning i 2014 på 6,4
mrd Euro. Selskapet har over  26.500 ansatte over hele verden,
og mer enn 220 fabrikker i mer
enn 70 land.
I en tid hvor hele verdens fokus er rettet mot miljø, bærekraft og reduksjon av forurensing, stiller
Knauf de strengeste krav til egen virksomhet og ansatte. Med korte tidsfrister skal utslipp av CO2, uslipp av spillvann og deponering av avfall reduseres til NULL.
Og man er svært godt igang!
Null utslipp av CO2
Knauf Insulation
- verdensledende

Besøk Knauf:
KnaufInsulation Norge
KnaufInsulation International
Blåseisolering for
VILLA-EIERE
Blåseisolering for
BOLIGBYGGERE
Blåseisolering for
INDUSTRIFORMÅL