Lambda Varmeisolering as
Tlf. 9001 8005 - 40 22 14 30
Epost: post@varmeisolering.no
Web: www.varmeisolering.no
Org.Nr.: 814 398 072 MVA
Postadresse:
Varmeisolering as
Bergsbygdaveien 470
N-3949 Porsgrunn
Besøksadresse:
Varmeisolering as
Slevollen industriområde
Traaholtveien 8
N-3949 Porsgrunn
Copyright: Lambda Varmeisolering as
Knauf Insulation er del av  Knauf-konsernet, en verdensomspennede familieeid byggevarevirksomhet
med em omsetning i 2014 på 6,4
mrd Euro. Selskapet har over  26.500 ansatte over hele verden,
og mer enn 220 fabrikker i mer
enn 70 land.
I en tid hvor hele verdens fokus er rettet mot miljø, bærekraft og reduksjon av forurensing, stiller
Knauf de strengeste krav til egen virksomhet og ansatte. Med korte tidsfrister skal utslipp av CO2, uslipp av spillvann og deponering av avfall reduseres til NULL.
Og man er svært godt igang!
Null utslipp av CO2
Knauf Insulation
- verdensledende

Besøk Knauf:
KnaufInsulation Norge
KnaufInsulation International
Et komplett isolasjonssystem
Knauf Insulation er en av verdens største produsenter av byggprodukter og isolasjon.
Enda viktigere er at selskapet samtidig er blandt verdens mest miljøbvevisste.
Dette gjelder gjennom hele selskapets struktur og virksomhet.
I alle deler av selskapet "feier" man i betydelig grad for egen dør
samtidig som at man forsyner verden med svært barekraftige
produkter og løsninger.
I Lambda Varmeisolering har vi foreløpig konsentrert oss
om en liten del produktspekteret, for å gjøre en best mulig
jobb ut av fagområdet "blåseisolering".
Derfor vil vi, for de som ønsker å gjøre det "så grønt som
mulig" når det gjelder byggevirksomhet som inkluderer
isolasjonsprodukter, og kontakte "Knauf Norge".
Der vil man få hjelp til å velge riktige produkter og
veiledning om hvor man får dem.

Lambda Varmeisolering vektlegger service,
så ikke nøl med å kontakte oss om isolasjons-
forhold som går ut over våre "blåseprodukter".
Vi vil bidra med vår kompetanse!
Blåseisolering for
VILLA-EIERE
Blåseisolering for
BOLIGBYGGERE
Blåseisolering for
INDUSTRIFORMÅL