Lambda Varmeisolering as
Tlf. 9001 8005 - 40 22 14 30
Epost: post@varmeisolering.no
Web: www.varmeisolering.no
Org.Nr.: 814 398 072 MVA
Postadresse:
Varmeisolering as
Bergsbygdaveien 470
N-3949 Porsgrunn
Besøksadresse:
Varmeisolering as
Slevollen industriområde
Traaholtveien 8
N-3949 Porsgrunn
Copyright: Lambda Varmeisolering as
Knauf Insulation er del av  Knauf-konsernet, en verdensomspennede familieeid byggevarevirksomhet
med em omsetning i 2014 på 6,4
mrd Euro. Selskapet har over  26.500 ansatte over hele verden,
og mer enn 220 fabrikker i mer
enn 70 land.
I en tid hvor hele verdens fokus er rettet mot miljø, bærekraft og reduksjon av forurensing, stiller
Knauf de strengeste krav til egen virksomhet og ansatte. Med korte tidsfrister skal utslipp av CO2, uslipp av spillvann og deponering av avfall reduseres til NULL.
Og man er svært godt igang!
Null utslipp av CO2
Knauf Insulation
- verdensledende

Besøk Knauf:
KnaufInsulation Norge
KnaufInsulation International
Om oss
Lambda Varmeisolering AS ble stiftet i 2014 av Bjørn Roald Astrup (daglig leder) og
Gøran Nylund (byggmester/teknisk leder). Firmaet har lang erfaring innen rehabilitering
og oppføring av nybygg samt spesialkompetanse innen HMS.
Med støtte fra Knaus Insulation både i Norge og internasjonalt, samt spesial-
opplæring av egne ansatte, har vi kompetanse og kapasitet til rask gjennom-
føring av befaring og utførelse av isoleringsoppdrag.
Blåseisolering for
VILLA-EIERE
Blåseisolering for
BOLIGBYGGERE
Blåseisolering for
INDUSTRIFORMÅL
Et isoleringsoppdrag kan være "enkelt", men også omfattende og komplisert.
Det betyr at det kan være behov for forberedelser av snekkermessig art og
likedan avsluttende arbeider i etterkant. Kundens kan selv, avhengig av egen
kompetanse utføre dette etter våre anvisninger. Alternativt kan vi gjøre jobben
fra A til Å slik at du bare har ett firma og forholde deg til.
                    Vi har forøvrig samarbeid med andre faggrupper som
                       kan være aktuelle i tilknytning til arbeidet.
Lambda Varmeisolering vektlegger service, effektivitet
og pålitelighet. Enhver jobb baserer seg på en
kontrakt og avsluttes med et isolasjonssertifikat
som dokumenterer isolasjonstype,
metode og medgått volum.
Miljø, bærekraft og HMS har høy prioritet,
og gjeldende lover og regler selvfølgelige
rammer for alt vårt arbeid.
Bjørn Roald Astrup
Gøran Nylund