Lambda Varmeisolering as
Tlf. 9001 8005 - 40 22 14 30
Epost: post@varmeisolering.no
Web: www.varmeisolering.no
Org.Nr.: 814 398 072 MVA
Postadresse:
Varmeisolering as
Bergsbygdaveien 470
N-3949 Porsgrunn
Besøksadresse:
Varmeisolering as
Slevollen industriområde
Traaholtveien 8
N-3949 Porsgrunn
Copyright: Lambda Varmeisolering as
Knauf Insulation er del av  Knauf-konsernet, en verdensomspennede familieeid byggevarevirksomhet
med em omsetning i 2014 på 6,4
mrd Euro. Selskapet har over  26.500 ansatte over hele verden,
og mer enn 220 fabrikker i mer
enn 70 land.
I en tid hvor hele verdens fokus er rettet mot miljø, bærekraft og reduksjon av forurensing, stiller
Knauf de strengeste krav til egen virksomhet og ansatte. Med korte tidsfrister skal utslipp av CO2, uslipp av spillvann og deponering av avfall reduseres til NULL.
Og man er svært godt igang!
Null utslipp av CO2
Knauf Insulation
- verdensledende

Besøk Knauf:
KnaufInsulation Norge
KnaufInsulation International
En bransje i rivende utvikling
Knauf-Gruppen er kjent verden over for sin høye kvalitet, et bredt produktspekter, og omfattende support og service.
Med dette som bakgrunn, forsyner man bygningsindustrien med perfekt kompatible systemløsninger som tilfredsstiller
de høyeste kravene innen innovasjon, energieffektivitet, kostnadseffektivitet, ytelse, design og kvalitet.
I deres filosofi ligger at man kontinuerlig skal forbedre kvaliteten på produkter og tjenester gjennom nytenkning og
mottakelighet for teknologiske fremskritt.
Knauf-konsernet har gjennom flere tiår oppnådd et betydelig renomme som et selskap som fortsetter å perfeksjonere
og effektivisere sine tjenester og produkter rettet mot byggevirksomhet, rehabilitering og oppussing. Knauf har
mennesket og miljøet i fokus, og legger stor vekt på samarbeid innad i bedriftene og utad mot forhandlere, brukere og
myndigheter i de land de er tilstede.
Blåseisolering for
VILLA-EIERE
Blåseisolering for
BOLIGBYGGERE
Blåseisolering for
INDUSTRIFORMÅL
Store perspektiver
Dårlig isolerte bygninger står for omlag 40 % av den tapte
energien i Europa. Hvis denne energien kunne spares, ville
det kunne gi besparelser i størrelseorden 500 000 000 000
Euro hvert år...
Enorme mengder energi kan spares og store ressurser
benyttes til annen positiv virksomhet i over hele verden, bare
ved å endre våre holdninger til, og bruk av riktig isolasjon og
isoleringsmetoder.
Det er slik Knauf arbeider, - med bredt anlagt forskning og
samarbeid lokalt og internasjonalt på en rekke områder. Og
man går foran som et godt eksempel ved kontinuerlig å
forbedre egne lokaliteter og fabrikker, kontorer, prosesser og
rutiner, samt ved å inspirere og lære opp egne ansatte på
alle nivåer. Miljø og bærekraft har et hovedfokus!